Osocze bogatopłytkowe z kolagenem

Osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma) to skoncentrowana objętość płytek krwi. Koncepcja zastosowania PRP polega na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta jako środka wpływającego na poprawę funkcji zarówno tkanek miękkich jaki i tkanki kostnej, pobudzając ich potencjał regeneracyjny. Masa bogatopłytkowa jest coraz częściej stosowanym w medycynie sportowej jak i schorzeniach stawów, ścięgien i mięśni osób starszych. Mechanizm jej działania polega na wydzieleniu przez aktywowane trombocyty czynników wzrostu, które są kluczowym składnikiem procesu regeneracji tkanek.

Płytkowe czynniki wzrostu stosuje się głównie w leczeniu zmian obejmujących tkanki miękkie w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia (mięśniowe, więzadłowe) tkanek w okolicach stawów dotkniętych procesem chorobowym. Zespół „łokcia tenisisty” lub „kolana skoczka”; zapalenie lub uszkodzenia ścięgna Achillesa; zapalenie powięzi podeszwowej; urazy stożka rotatorów – to tylko niektóre jednostki chorobowe, w których leczeniu z powodzeniem stosuje się osocze bogatopłytkowe. Od kilku lat wykorzystuje się płytkowe czynniki wzrostu (PRP – Platelet Rich Plasma) jako symulant wzrostu kostnego.

Zaletą tej terapii jest fakt, że wykorzystywana jest wyłącznie krew własna pacjenta i nie ma ryzyka transmisji chorób wirusowych lub reakcji uczuleniowych. Każde osocze łączymy z kolagenem – wzmaga to znamiennie jego działanie.

Pozyskanie krwi od Pacjenta

Pobranie krwi żylnej pacjenta w ilości uzależnionej od wskazań lekarskich dotyczących leczonego schorzenia

Rozdzielenie frakcji krwi w wirówce

Umieszczenie pobranej krwi w sterylnej probówce, która jest następnie wirowana

Pozyskanie osocza oraz aktywacja płytek krwi

Lekarz uzyskuje techniką aspiracji osocze o wysokim stężeniu płytek krwi zawierających czynniki wzrostu. W tym momencie łączy je z  kolagenem.

Iniekcja wybraną metodą i w wybrane miejsce

PRP podaje się w znieczuleniu miejscowym oraz warunkach aseptycznych w leczoną okolicę

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na wizycie pierwszorazowej.

Najczęściej nie jest możliwe podanie tego samego dnia osocza – lekarz umówi dogodny termin dla Państwa. Wyjątki stanowią pacjenci z zagranicy lub spoza województwa kujawsko-pomorskiego. W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z asystentką (501141508). Ustali Ona z lekarzem dogodny termin. Czasem lekarz w takim przypadku osobiście kontaktuje się z pacjentem.

Dzień zabiegu:

  • Pacjent nie musi być na czczo,
  • Ważne aby był nawodniony oraz nie używał przez 24 godziny leków przeciwbólowych oraz “aspiryny”,
  • Należy zabrać ze sobą kule łokciowe lub ortezę w zależności od choroby – używanie ich będzie konieczne po terapii przez okres około 10 dni,
  • Pacjent otrzymuje „chorobowe” na czas leczenia osoczem (około 10 dni).
  • Zabieg trwa do 90 minut

Po zabiegu:

  • Przez 10 dni PO zabiegu nie należy przyjmować leków przeciwbólowych oraz aspiryny,
  • Przez 10 dni PO zabiegu oszczędzać stawy – głównie odpoczynek i pierwsza rehabilitacja u terapeuty,
  • Osocze z kolagenem warto powtarzać dla utrzymania efektu leczniczego. Więcej informacji uzyskasz od lekarza podczas wizyty.